Uygulamamız (yemeksesi.com ve AppStore ile GooglePlay üzerinde Ahmet Sergen Alkan tarafından yayınlanmış, akıllı telefonlar için geliştirilmiş, indirilmeye ve kullanmaya hazır olan Yemeksesi adlı uygulama) KVKK istisnası kapsamında yer almaktadır. İlgili bilgilendirme aşağıda verilmiştir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16ncı maddesinde, “işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm doğrultusunda Kurulca bazı veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğüne istisna getirilmiştir. Bu kapsamda alınmış olan 2018/32 sayılı Kurul Kararı 15.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de; 2018/68,2018/75 ve 2018/87 sayılı Kurul Kararları ise 18.08.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Buna göre;

a) Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler,

b) 18/01/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren noterler,

c) 04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulmuş derneklerden, 20/02/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre kurulmuş vakıflardan ve 18/10/2012 tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulmuş sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişiselveri işleyenler,

ç) 22/04/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre kurulmuş siyasi partiler,

d) 19/03/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren avukatlar,

e) Gümrük müşavirleri, 

f) Arabulucular,

g) 01/06/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler,

ğ) Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar, VERBİS’e kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmuştur.

Uygulamamız (yemeksesi.com ve AppStore ile GooglePlay'de akıllı telefonlar için geliştirilmiş indirilebilir durumda olan Yemeksesi adlı uygulama) Ahmet Sergen Alkan adına kayıtlı şahıs firması altında faaliyet göstermektedir. Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olduğu ve ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmadığı için VERBİS'e kayıt yükümlülüğünden istisnadır.

Sizlerden alınan ve Yemeksesi'nin veritabanında kaydedilen kişisel verileriniz ve kullanım amaçları Gizlilik ve Çerez Politika'mızda belirtilmiştir. Kullanıcı Sözleşmesi, Gizlilik ve Çerez Politikamızı incelemek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

Kullanıcı Sözleşmesi

Gizlilik ve Çerez Politikası

Kampanyalarımızdan haberdar olun!